Name instrukzioa

Lehendik dagoen fitxategi edo direktorio bati izena aldatzen dio.

Sintaxia:

Name IzenZaharra As String As IzenBerria As String

Parametroak:

IzenZaharra, IzenBerria: Fitxategi-izena eta bide-izena zehazten dituen kate-adierazpena. URL idazkera ere erabil dezakezu.

Adibidea:

Sub ExampleReName

On Error GoTo Error

FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"

Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"

End

Error:

If err = 58 Then

    msgbox "Fitxategia badago lehendik"

End If

End

End Sub