MkDir instrukzioa

Datu-euskarrian direktorio berria sortzen du.

Sintaxia:

MkDir Testua As String

Parametroak:

Testua: Sortu beharreko direktorioaren izena eta bide-izena zehazten duen kate-adierazpena. URL idazkera ere erabil dezakezu.

Bide-izena zehazten ez bada, direktorioa uneko direktorioan sortuko da.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-deia ez baliozkoa

76 Bide-izena ez da aurkitu

Adibidea:

Sub ExampleFileIO

' Fitxategi-antolaketaren funtzioen adibidea

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sAzpiDir1 as String ="proba"

Const sFitxategia2 as String = "Kopiatua.tmp"

Const sFitxategia3 as String = "Berrizendatua.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sAzpiDir1,16)="" then ' Ba dago direktorioa lehendik?

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFitxategia,0,"Sortu direktorioa"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSisURLa(CurDir()),0,"Uneko direktorioa"

  MsgBox sFitxategia & Chr(13) & FileDateTime( sFitxategia ),0,"Sortze-ordua"

  MsgBox sFitxategia & Chr(13)& FileLen( sFitxategia ),0,"Fitxategi-luzera"

  MsgBox sFitxategia & Chr(13)& GetAttr( sFitxategia ),0,"Fitxategi-atributuak"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' Aldatu izena direktorio berean

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFitxategia, 0 ) 'Ezabatu atributu guztiak

  MsgBox sFitxategia & Chr(13) & GetAttr( sFitxategia ),0,"Fitxategi-atributu berriak"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' Bide-izenen sistema URL bihurtzen du

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' DOSen bi puntu

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function