Input# instrukzioa

Irekitako fitxategi sekuentzialeko datuak irakurtzen ditu.

Sintaxia:

Input #FitxategiZenbakia As Integer; alda1[, alda2[, alda3[,...]]]

Parametroak:

FitxategiZenbakia: Irakurri nahi duzun informazioa duen fitxategiaren zenbakia. Fitxategia Open instrukzioaren bidez ireki behar da, INPUT gako-hitza erabiliz.

alda: Irekitako fitxategian irakurritako balioak esleitzen dizkiozun zenbakizko aldagaia edo kate-aldagaia.

Input# instrukzioak zenbakizko balioak edo kateak irakurtzen ditu irekitako fitxategi batetik, eta aldagai bati edo gehiagori datuak esleitzen dizkio. Zenbakizko aldagaiak lehen orga-itzuleraraino (Asc=13), lerro-jauziraino (Asc=10), zuriuneraino edo komaraino irakurtzen dira. Kate-aldagaiak lehen orga-itzuleraraino (Asc=13), lerro-jauziraino (Asc=10) edo komaraino irakurtzen dira.

Irekitako fitxategiko datuak eta datu motak "alda" parametrora pasatako aldagaien ordena berdinean agertu behar dira. Zenbakizko aldagai bati ez-zenbakizko balioak esleitzen badizkiozu, "alda" parametroari "0" balioa esleituko zaio.

Komaz bereizitako erregistroak ezin zaizkie kate-aldagaiei esleitu. Fitxategiko komatxoak (") ere ez dira kontuan hartzen. Karaktere horiek fitxategitik irakurri nahi baldin badituzu, erabili Line Input# instrukzioa testu-fitxategi soilak (karaktere inprimagarriak bakarrik dituzten fitxategiak) lerroz lerro irakurtzeko.

Datu-elementu bat irakurtzean fitxategiaren amaierara helduz gero, errorea gertatzen da eta prozesua abortatu egingo da.

Adibidea:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iCount As Integer

Dim sName As String

Dim sValue As Integer

Dim sFileName As String

 

sFileName = "c:\data.txt"

iCount = Freefile

 

' Idatzi datuak (gero Input bitartez irakurriko direnak) fitxategi batean

Open sFileName For Output As iCount

sName = "Hamburg"

sValue = 200

Write #iCount, sName, sValue

sName = "New York"

sValue = 300

Write #iCount, sName, sValue

sName = "Miami"

sValue = 459

Write #iCount, sName, sValue

Close #iCount

 

iCount = Freefile

' Irakurri datu-fitxategi bat Input bitartez

Open sFileName For Input As iCount

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Close #iCount

End Sub