FreeFile funtzioa

Hurrengo fitxategi-zenbakia itzultzen du fitxategi bat irekitzeko. Funtzio hori erabili fitxategi bat fitxategi-zenbakia erabiliz irekitzeko. Ziurtatu une honetan irekitako fitxategia ez dela ari fitxategi-zenbaki hori erabiltzen.

Sintaxia:

FreeFile

Itzulera-balioa:

Osoko zenbakia

Parametroak:

Funtzio hau Open instrukzioaren aurretik bakarrik erabil daiteke. FreeFile-k hurrengo fitxategi-zenbakia itzultzen du, baina ez du erreserbatzen.

Errore-kodeak:

5 Prozedura-deia ez baliozkoa

67 Fitxategi gehiegi

Adibidea:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

Dim sMsg As String

  aFile = "c:\data.txt"

  sMsg = ""

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iZenbakia, "Testuaren lehen lerroa"

  Print #iZenbakia, "Testuaren beste lerro bat"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As #iNumber

  While Not eof(#iNumber)

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)

    End If

  Wend

  Close #iNumber

  MsgBox sMsg

End Sub