Close instrukzioa

Open instrukzioaren bidez irekitako fitxategi jakin bat ixten du.

Sintaxia:

Close FitxategiZenbakia As Integer[, FitxategiZenbakia2 As Integer[,...]]

Parametroak:

FitxategiZenbakia: Open instrukzioaren bidez irekitako datu-kanalaren zenbakia zehazten duen osoko adierazpen oro.

Adibidea:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

Dim sMsg As String

  aFile = "c:\data.txt"

  sMsg = ""

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iZenbakia, "Testuaren lehen lerroa"

  Print #iZenbakia, "Testuaren beste lerro bat"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As iNumber

  While Not eof(iNumber)

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)

    End If

  Wend

  Close #iNumber

  MsgBox sMsg

End Sub