Elkarrizketa-koadroen editoreko kontrolak programatzeko adibideak

Ondorengo adibideak "1.elkarrizketa-koadroa" izeneko elkarrizketa-koadro berriarentzat dira. Erabili elkarrizketa-koadroen editoreko Tresna-koadroa barrako tresnak elkarrizketa-koadroa sortzeko, eta gehitu kontrol hauek: "CheckBox1" izeneko Kontrol-laukia, "Label1" izeneko Etiketa-eremua, "CommandButton1" izeneko Botoia, eta "ListBox1" izeneko Zerrenda-koadroa.

Abisu-ikonoa

Maiuskulak eta minuskulak mantendu kontrolak objektu-aldagaiei eranstean.


Elkarrizketa-koadroak kargatzeko funtzio globala

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Elkarrizketa-koadroak bistaratzea

rem aldagaien definizio orokorra

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Kontrolen propietateak programan irakurtzea edo editatzea

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM lortu elkarrizketa-koadroaren eredua

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM bistaratu Label1en testua

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM ezarri testu berria Label1 kontrolarentzat

  oLabel1.Text = "Fitxategi berriak"

  REM bistaratu eredu-propietateak CheckBox1 kontrolarentzat

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM ezarri egoera berria CheckBox1entzat kontrol-eredurako

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM bistaratu eredu-propietateak CommandButton1 kontrolarentzat

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM bistaratu CommandButton1 kontrolaren propietateak

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM exekutatu elkarrizketa-koadroa

  oDialog1.Execute()

End Sub

Zerrenda-koadroari sarrera bat gehitzea

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM sarrera berria gehitzen dio ListBox-i

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("Elementu berria" & iCount,0)

End Sub

Zerrenda-koadrotik sarrera bat kentzea

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM kendu lehen sarrera ListBox-etik

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub