LibreOffice Writeri võimalused

LibreOffice Writer võimaldab kujundada ja luua pilte, tableid ning diagramme sisaldavaid tekstidokumente. Dokumente saab salvestada paljudesse vormingutesse, kaasa arvatud stardardne OpenDocument vorming (ODF), Microsoft Wordi .doc vorming ja HTML. Lihtne on eksportida dokumente ka PDF-vormingusse (Portable Document Format).

Kirjutamine

LibreOffice Writer võimaldab luua nii lihtdokumente, nagu memod, faksid, kirjad, elulookirjeldused ja automaatselt koostatud dokumendid kui ka pikki ja keerulisi või mitmeosalisi dokumente, mis sisaldavad bibliograafiat, viidete tabeleid ja registreid.

Lisaks sisaldab LibreOffice Writer selliseid kasulikke funktsioone nagu õigekirja kontroll, tesaurus, automaatkorrektuur ja poolitamine, aga ka dokumendimalle mitmeks otstarbeks. Nõustajate abil on võimalik luua ka isiklikke dokumendimalle.

Kujundamine ja struktureerimine

LibreOffice pakub dokumentide disainimiseks mitmeid võimalusi. Stiilide akna abil on võimalik luua, omistada ja muuta lõikude, üksikute märkide, paneelide ja lehekülgede stiile. Lisaks aitab Navigaator liikuda kiirelt dokumendi sees, vaadata dokumenti liigendusvaates ja pidada arvet dokumenti lisatud objektide kohta.

Tekstidokumentidesse on võimalik lisada erinevaid registreid ja tabeleid. Registrite ja tabelite struktuuri ja välimust on võimalik defineerida vastavalt vajadusele. Hüperlingid ja järjehoidjad võimaldavad hüpata otse vajalike tekstiosade juurde.

Küljendamine LibreOffice Writeri abil

LibreOffice Writer sisaldab mitmeid küljendus- ja joonistusvahendeid, mis aitavad luua professionaalselt kujundatud dokumente, nagu näiteks brošüürid, uudiskirjad ja kutsed. Dokumente on võimalik vormindada kasutades mitmeveerulist küljendust, tekstipaneele, pilte, tabeleid ja muid objekte.

Arvutused

LibreOffice Writer sisaldab integreeritud arvutusfunktsiooni, mis võimaldab sooritada keerulisi arvutusi või luua loogilisi linke. Arvutuste teostamiseks loo dokumenti lihtne tabel.

Joonistamine

LibreOffice Writeri joonistusvahend võimaldab luua joonistusi, pilte, legende ja muud tüüpi joonistusi otse tekstidokumentidesse.

Piltide lisamine

Tekstidokumentidesse on võimalik lisada erinevates vormingutes, kaasa arvatud JPG- ja GIF-vormingus pilte. Lisaks pakub Galerii lõikepiltide kogusid ja Ilukirja galerii võimaldab luua rabavaid fondiefekte.

Paindlik kasutajakeskkond

Kogu kasutajaliides on disainitud nii, et seda oleks võimalik kohandada vastavalt kasutaja eelistustele, kaasa arvatud ikoonide ja menüüde kohandamine. Erinevaid rakenduse aknaid, nt Stiilide akent või Navigaatorit, on võimalik paigutada ekraanil ükskõik kuhu. Mõningaid aknaid on võimalik dokkida tööala äärele.

Lohistamine

Lohistusfunktsioon võimaldab töötada LibreOffice'i tekstidokumentidega kiirelt ja mugavalt. Näiteks on võimalik pilte Galeriist dokumendi sisse lohistada. Lisaks on võimalik kõiki objekte lohistada nii dokumendi piires kui ka ühest avatud LibreOffice'i dokumendist teise.

Abifunktsioonid

Abisüsteemi on võimalik kasutada LibreOffice'i rakenduste täieliku juhendina, mis sisaldab ka lihtsate ja keeruliste ülesannete lahendamise juhendeid.