Joonlauad

Joonlauad kuvavad lehekülje mõõtmeid, tabeldusmärkide asukohti, taandeid, ääriseid ja veerge. Neid kõiki on võimalik hiire abil otse joonlaualt muuta.

Topeltklõps joonlaual avab dialoogi Lõik, milles on võimalik omistada aktiivsele lõigule või kõigile valitud lõikudele lõigu otsest vormindust.

Setting Tabs

On the ruler, set the tabs for the current paragraph, or all selected paragraphs, using the mouse.

Setting Indents, Margins, and Columns

You can define the indents and margins for the current paragraph, or for all selected paragraphs, using the mouse.