Olekuriba

Olekuriba sisaldab teavet aktiivse dokumendi kohta ning erinevaid spetsiaalfunktsioonide nuppe.

Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A double-click opens the Navigator, with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

Current Page Style

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Keel

Kuvab valitud teksti keele.
Klõpsamisel avaneb menüü, kus saab valitud teksti või aktiivse lõigu jaoks valida teise keele.
Teksti õigekirjakontrolli ja poolitamise keelamiseks vali Puudub.
Sätetes määratud vaikimisi keele taasrakendamiseks valitud tekstile või aktiivsele lõigule vali Lähtesta vaikimisi keelele.
Rohkemate sätete nägemiseks dialoogis klõpsa Rohkem.

Insert Mode

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Selection Mode

Here you can switch between different selection modes.

Document Modification

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status Bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Digiallkiri

Vaata ka: Digiallkirjad.

Combined Display

Displays current information about the active document.

Suurendus ja vaate paigutus

Kolm Writeri olekuriba juhtelementi võimaldavad muuta tekstidokumentide suurendust ja vaate paigutust.

Vaate paigutuse ikoonid vasakult paremale: ühe veeru režiim, vaaterežiim mitme kõrvutiasuva leheküljega, raamaturežiim kahe kõrvutiasuva leheküljega nagu avatud raamat.

Rohkemate lehekülgede kuvamiseks lohista suurenduse liugurit vasakule, ühe lehekülje ja sellest väikema ala kuvamiseks lohista liugurit paremale.

Zoom

Specifies the current page display zoom factor.