Tööriistaribad

Järgnev sektsioon annab ülevaate LibreOffice Writeri tööriistaribadest. See kirjeldab LibreOffice'i tööriistaribade vaikesätteid.

Standardriba

Standardriba on saadaval kõikides LibreOffice'i rakendustes.

Vormindusriba

Vormindusriba sisaldab teksti vormindamiseks vajalikke funktsioone.

Joonistusriba

Joonistusriba sisaldab sagedamini kasutatavaid redigeerimisvahendeid. Klõps nupu kõrval oleval noolel avab tööriistariba, mis sisaldab täiendavaid käske.

Pildiriba

Pildiriba sisaldab piltide vormindamiseks ja paigutamiseks mõeldud funktsioone.

Paneeliriba

Valitud paneeli korral sisaldabpaneeliriba paneelide vormindamiseks ja paigutamiseks mõeldud tähtsamaid funktsioone.

OLE-objektide riba

OLE-objektide riba kuvatakse siis, kui on valitud mõni objekt, ja see sisaldab tähtsamaid objektide vormindamise ja paigutamise funktsioone.

Tabeliriba

Tabeliriba sisaldab tabelitega töötamiseks vajalikke funktsioone. See ilmub, kui paigutad kursori mõnda tabelisse.

Joonistusobjekti omaduste riba

Tööriistariba Joonistusobjekti omadused leidub Writeris ja Calcis. Vali menüüst Vaade - Tööriistaribad - Joonistusobjekti omadused. Juhtelemendid on kasutatavad, kui joonistusobjekt on valitud. Vastavalt sellele, kas tegu on tekstidokumendi või arvutustabeliga, on tööriistaribal vaikimisi mõned ikoonid erinevad.

Number- ja täpploendite riba

Täppide ja nummerduse riba sisaldab nummerdatud lõikude struktuuri muutmiseks mõeldud funktsioone, kaasa arvatud lõikude järjekorra muutmine ja erinevate tasemete kirjeldamine.

Tekstiobjektide riba

Sisaldab joonistusobjektis oleva teksti vormindamiseks mõeldud funktsioone. Tekstiobjekti riba ilmub, kui teha joonistusobjektil topeltklõps.

Olekuriba

Olekuriba sisaldab teavet aktiivse dokumendi kohta ning erinevaid spetsiaalfunktsioonide nuppe.

Printimise eelvaade

Printimise eelvaate riba ilmub, kui aktiivset dokumenti vaadatakse printimise eelvaate režiimis.

Tabeliandmete riba

Tabeliandmete riba nuppude abil juhitakse andmete kuva.

Joonlauad

Joonlauad kuvavad lehekülje mõõtmeid, tabeldusmärkide asukohti, taandeid, ääriseid ja veerge. Neid kõiki on võimalik hiire abil otse joonlaualt muuta.

Valemiriba

Valemiriba võimaldab luua ja lisada arvutusi tekstidokumenti. Valemiriba aktiveerimiseks klõpsa F2.

Insert

The toolbar contains various functions for inserting frames, graphics, tables, and other objects.

Klassifikatsiooni tööriistariba

Klassifikatsiooniriba sisaldab vahendeid dokumendihalduse turvamiseks.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Vali Vaade - Tööriistaribad - Klassifikatsioon

Kirjakooste tööriistariba

Kirjakooste tööriistariba sisaldab käske, mida on vaja kirjakoosteprotsessi viimaste sammude jaoks.