Using the Direct Cursor

The direct cursor allows you to enter text anywhere on a page.

To set the behavior of the direct cursor, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

  1. On the Tools bar, click the Direct Cursor icon Icon.

  2. Klõpsa tekstidokumendi tühjal alal. Hiirekursor kajastab joondust, mida kasutatakse kirjutatava teksti puhul:

    Icon Align left

    Icon Centered

    Icon Align right

  3. Kirjuta tekst. LibreOffice lisab automaatselt vajaliku arvu tühje ridu ning kui nii on määratud, siis ka tabeldusmärke ja tühikuid.

Templates and Styles

Creating a Document Template

Changing the Default Template