Modifying Rows and Columns by Keyboard

When you insert or delete cells, rows or columns in a table, the Behavior of rows/columns options determine how the neighboring elements are affected. For example, you can only insert new rows and columns into a table with fixed row and column dimensions if space permits.

Märkuse ikoon

Pane tähele, et need omadused kehtivad veeru laiuse kohta ainult siis, kui muudatusi tehakse klaviatuuri abil. Hiirega saab veergude laiust igati muuta.


To set the Behavior of rows/columns options for tables in text documents, choose - LibreOffice Writer - Table. There are three display modes for tables:

Tekstitabeli ridade ja veergude suuruse muutmine

Adding or Deleting a Row or Column to a Table Using the Keyboard

Lahtrite ühendamine ja tükeldamine