Range paigutusega printimine

Range paigutus

Range paigutus (inglise keeles register-true) on trükkimisega seotud mõiste, mis tähendab raamatu, ajalehe või ajakirja ühe lehe kahele poolele trükitud teksti ridade kohakutist paigutamist. See muudab teksti lugemise lihtsamaks, sest seda ei sega muidu lehe teiselt poolelt läbi kumada võiv tekst. Sama mõistet kasutatakse ka kõrvutiste veergude ridade kohakuti ajamise kohta.

Kui määrata lõigule, lõigustiilile või lehekülje stiilile range paigutuse omadus, joondatakse fondi suurusele või piltide olemasolule vaatamata kõigi asjassepuutuvate märkide baasjooned lehekülje vertikaalse alusvõrgu järgi. Soovi korral võib ka alusvõrgu omadused lehekülje stiilis täpsemalt defineerida.

To Set a Document to Register-True Printing

  1. Vali kogu dokument.

  2. Vali Vormindus - Lehekülg - Lehekülg.

  3. In the Register-true section, select the Activate checkbox and click OK.

Kõik dokumendi lõigud prinditakse range paigutusega, kui pole teisiti määratud.

To Exempt Paragraphs From Register-True Printing

  1. Tee üht järgmistest:

    Select all the paragraphs you want to exempt, then choose Format - Paragraph - Indents & Spacing.

    Open the Styles window, click the Paragraph Style you want to exempt, right-click that style, choose Modify. In the dialog, click the Indents & Spacing tab.

  2. In the Register-true section, clear the Activate checkbox.