Brošüüri printimine

Writeri dokumendi võib printida brošüüri ehk voldikuna. Sel juhul prinditakse kaks lehekülge paberi mõlemale poolele, nii et paberit kokku voltides saab seda otsekui raamatut lugeda.

Dokumendi loomisel, mida soovid printida brošüürina, kasuta lehekülgedel püstpaigutust. Writer rakendab dokumendi printimisel brošüüripaigutust.

Brošüüri printimine

  1. Vali Fail - Prindi.

  2. In the Print dialog, click Properties.

  3. Määra printeri omaduste dialoogis paberile rõhtpaigutus.

Nõuande ikoon

Kui printer võimaldab dupleksprintimist, siis tuleb seepärast, et brošüür prinditakse alati rõhtpaigutusega, printeri omaduste dialoogis valida "kahepoolne - lühem külg".


  1. Return to Print dialog, and click the Page Layout tab page.

  2. Select Brochure.

  3. For a printer that automatically prints on both sides of a page, specify to include "All pages".

  1. Klõpsa Sobib.

Kui püstpaigutusega dokument prinditakse rõhtpaigutusega lehele, siis vastastikku asuvad brošüüri leheküljed prinditakse kõrvuti. Kui sul on kahepoolset printimist võimaldav printer, siis saab dokumendi hõlpsasti printida välja brošüürina nii, et hiljem ei ole vaja lehti sorteerida. Kui printer prindib ainult ühele poolele, siis võib esmalt trükkida välja ühe poole lehed, märkides eelnevalt "Esiküljed / parempoolsed / paaritud leheküljed", seejärel tuleb pöörata paberipakk ümber ja trükkida välja teise poole lehed, märkides eelnevalt "Tagaküljed / vasakpoolsed / paarisleheküljed".

Märkuse ikoon

If LibreOffice prints the pages in the wrong order, open the Options tab page, select Print in reverse page order, and then print the document again.