Lehekülje suuna muutmine

All page properties for Writer text documents, like for example the page orientation, are defined by page styles. By default, a new text document uses the “Default” page style for all pages. If you open an existing text document, different page styles may have been applied to the different pages.

On oluline teada, et lehekülje omaduste muutmisel rakendatakse muudatusi ainult lehekülgedele, mis kasutavad käesolevat leheküljestiili. Aktiivse leheküljestiili nime kuvatakse akna allservas asuval olekuribal.

To Change the Page Orientation for All Pages

Kui dokument sisaldab ainult üht leheküljestiili kasutavaid lehekülgi, saab lehekülje omadusi muuta otse:

 1. Vali Vormindus - Lehekülg.

 2. Klõpsa sakil Lehekülg.

 3. Under Paper format, select “Portrait” or “Landscape”.

 4. Klõpsa Sobib.

To Change the Page Orientation Only for Some Pages

LibreOffice uses page styles to specify the orientation of the pages in a document. Page styles define more page properties, as for example header and footer or page margins. You can either change the “Default” page style for the current document, or you can define own page styles and apply those page styles to any parts of your text.

Selle abilehe lõpus on täpsemalt juttu leheküljestiilide mõjualast. Kui sa pole kindel, et mõistad leheküljestiilide otstarvet, loe palun seda lõiku lehekülje lõpus.

Märkuse ikoon

Erinevalt märgi- ja lõigustiilidest puudub leheküljestiilidel hierarhia. Sa võid luua uue leheküljestiili, mis põhineb olemasoleva stiili omadustel, aga kui sa hiljem muudad lähtestiili, ei kajastu muudatused loodud leheküljestiili juures.


Kõikide sama leheküljestiiliga lehekülgede suuna muutmiseks on kõigepealt vaja luua leheküljestiil ja seejärel see rakendada:

 1. Choose View - Styles.

 2. Klõpsa ikoonil Leheküljestiilid.

 3. Right-click a page style and choose New. The new page style initially gets all properties of the selected page style.

 4. On the Organizer tab page, type a name for the page style in the Name box, for example "My Landscape".

 5. In the Next Style box, select the page style that you want to apply to the next page that follows a page with the new style. See the section about the scope of page styles at the end of this help page.

 6. Klõpsa sakil Lehekülg.

 7. Under Paper format, select “Portrait” or “Landscape”.

 8. Klõpsa Sobib.

Now you have defined a proper page style with the name "My Landscape". To apply the new style, double-click the "My Landscape" page style in the Styles window. All pages in the current scope of page styles will be changed. If you defined the "next style" to be a different style, only the first page of the current scope of page styles will be changed.

The Scope of Page Styles

Vajalik on tunda leheküljestiilide kasutamise mõjuala LibreOffice'is. Millistele lehekülgedele dokumendis mõjub leheküljestiili redigeerimine?

One Page Long Styles

A page style can be defined to span one page only. The “First Page” style is an example. You set this property by defining another page style to be the "next style", on the Format - Page - Organizer tab page.

Ühe lehekülje pikkune stiil hõlmab ala aktiivse leheküljestiili alumisest äärisest kuni järgmise leheküljepiirini. Järgmine leheküljepiir tekib automaatselt, kui tekst ulatub uuele leheküljele, seda nimetatakse mõnikord ka "pehmeks leheküljepiiriks". Alternatiivina võib lisada manuaalse leheküljepiiri.

To insert a manual page break at the cursor position, press Ctrl+Enter or choose Insert - Manual Break and just click OK.

Manually Defined Range of a Page style

The “Default” page style does not set a different "next style" on the Format - Page - Organizer tab page. Instead, the "next style" is set also to be “Default”. All page styles that are followed by the same page style can span multiple pages. The lower and upper borders of the page style range are defined by "page breaks with style". All the pages between any two "page breaks with style" use the same page style.

"Stiiliga leheküljepiiri" saab lisada otse kursori asukohta. Alternatiivina võib "stiiliga leheküljepiiri" omaduse omistada lõigule või lõigustiilile.

Kasuta üht järgnevatest käskudest:

About Headers and Footers

Creating a Page Style Based on the Current Page

Inserting a Chapter Name and Number in a Header or a Footer

Formatting Headers or Footers