Master Documents and Subdocuments

Põhidokument võimaldab hallata suuri dokumente, näiteks paljude peatükkidega raamatut. Põhidokumenti võib pidada üksikute LibreOffice Writeri failide kogumiks. Sellesse kuuluvaid faile nimetatakse alamdokumentideks.

Põhidokumentide omadused

Märkuse ikoon

Dokumendi lisamisel põhidokumenti või uue alamdokumendi loomisel luuakse põhidokumendis link. Põhidokumendis ei saa alamdokumenti otse redigeerida, selleks tuleb Navigaatori abil avada vajalik alamdokument.


Example of Using Styles

Põhidokument master.odm koosneb mingist tekstist ja linkidest alamdokumentidele sub1.odt ja sub2.odt. Igas alamdokumendis on kirjeldatud ja kasutusel uus lõigustiil nimega Style1 ja alamdokumendid on salvestatud.

Põhidokumendi salvestamisel imporditakse alamdokumendi stiilid põhidokumenti. Kõigepealt imporditakse uus stiil Style1 alamdokumendist sub1.odt. Seejärel imporditakse uued stiilid alamdokumendist sub2.odt, aga kuna stiil Style1 on nüüd juba põhidokumendis olemas, siis samanimelist stiili teisest alamdokumendist enam ei impordita.

Nüüd näed põhidokumendis uut stiili Style1, mis on pärit esimesest alamdokumendist. Kõiki stiiliga Style1 kujundatud lõike näidatakse, kasutades esimesest alamdokumendist pärit stiili Style1 atribuute. Samas aga teist alamdokumenti ennast ei muudeta. Seega võid sõltuvalt sellest, kas avad sub2.odt iseseisva dokumendina või põhidokumendi osana, näha stiiliga Style1 kujundatud lõike teises alamdokumendis erinevalt kujundatult.

Nõuande ikoon

To avoid confusion, use the same document template for the master document and its subdocuments. This happens automatically when you create the master document and its subdocuments from an existing document with headings, using the command File - Send - Create Master Document.