Kasutaja määratud äärised tekstidokumentides

Writeri tabeli valitud lahtritele või tervele tabelile võib rakendada väga erinevaid lahtriääriseid. Ka teistel tekstidokumentide objektidel võivad olla kasutaja määratud äärised. Nii võib ääriseid omistada leheküljestiilidele, paneelidele ning lisatud piltidele või diagrammidele.

  1. Vali Writeri tabeli lahter või lahtrite plokk.

  2. Choose Table - Properties.

  3. In the dialog, click the Borders tab.

  4. Choose the border options you want to apply and click OK.

The options in the Line arrangement area can be used to apply multiple border styles.

Lahtrite valik

Sõltuvalt lahtrite valikust on sektsioon veidi erineva kujuga.

Valik

Joonte paigutuse sektsioon

One cell selected in a table that has more than one cells, or cursor inside a table with no cell selected

one cell border

Ühelahtriline tabel, lahter on valitud

one selected cell border

Valitud on lahtrid veerus

column selected border

Valitud on lahtrid reas

row selected border

Valitud on terve 2x2 või suurem tabel

block selected border


Vaikeväärtused

Click one of the Default icons to set or reset multiple borders.

Näited

Select a block of about 8x8 cells, then choose Format - Cells - Borders.

default icons for borders

Nüüd võid omal käel jätkata ja uurida, milliseid jooni teised ikoonid määravad või eemaldavad.

Kasutaja määratud sätted

In the User defined area, you can click to set or remove individual lines. The preview shows lines in three different states.

Korduval klõpsamisel servale või nurgale saab valida kolme erineva oleku vahel.

Joonetüübid

Pilt

Tähendus

Must joon

solid line for border

Must joon määrab valitud lahtrite vastava äärise. Joont näidatakse punktiirina, kui valid 0.05 pt joonestiili. Topeltjoonestiili valimisel näidatakse topeltjooni.

Hall joon

gray line for border

Halli joont näidatakse siis, kui valitud lahtrite vastavat äärist ei muudeta. Selle korral ei määrata ega eemaldata vastavat äärist.

Valge joon

white line for border

Valget joont näidatakse siis, kui valitud lahtrite vastav ääris eemaldatakse.


Näited

  1. Select a single cell in a Writer table, then choose Table - Properties - Borders.

  2. Vali paks joonestiil.

  3. Alumise äärise määramiseks klõpsa alumisele servale, kuni näed paksu joont.

setting thick lower border

Märkuse ikoon

Kõigil Writeri tabeli lahtritel on vaikimisi vähemalt vasakpoolne ja alumine joon. Enamikul tabeli lahtritel on vaikimisi rohkem jooni.


Hoiatav ikoon

Kõik jooned, mida eelvaade näitab valgena, eemaldatakse lahtrist.


Märkide ääriste määramine

Defining Borders for Pages

Defining Borders for Paragraphs