Märkide ääriste määramine

Hoiatav ikoon

If two adjacent text ranges' all border properties are identical (same style, width, color, padding and shadow), then those two ranges will be considered to be part of the same border group and rendered within the same border in the document.


Eeldefineeritud äärisestiili määramine

 1. Select the range of characters around which you want to add a border.

 2. Vali Vormindus - Märk - Äärised.

 3. Vali alas Vaikeväärtus üks äärisestiilidest.

 4. Vali alas Joon valitud äärise joonestiil, paksus ja värv. Need sätted rakenduvad kõikidele äärise joontele, mis kuuluvad valitud äärisestiili.

 5. Select the distance between the border lines and the selected characters in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Muudatuste rakendamiseks klõpsa Sobib.

Kohandatud äärisestiili määramine

 1. Select the range of characters around which you want to add a border.

 2. Vali Vormindus - Märk - Äärised.

 3. Vali väljal Kasutaja määratud servad, millele soovid äärist rakendada. Äärise sisse- või väljalülitamiseks klõpsa eelvaateala vastaval piirkonnal.

 4. Vali alas Joon valitud äärise joonestiil, paksus ja värv. Need sätted rakenduvad kõikidele äärise joontele, mis kuuluvad valitud äärisestiili.

 5. Korda viimast kaht sammu iga äärise puhul.

 6. Select the distance between the border lines and the selected characters in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 7. Muudatuste rakendamiseks klõpsa Sobib.