Leheküljenumber

Lisab kursori asukohale väljana aktiivse lehekülje numbri. Vaikimisi kasutatakse märgistiili Leheküljenumber.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Insert - Field - Page Number


Vajadusel määrata teistsugust vormingut või muuta lehekülgede nummerdust lisa väli käsu Lisamine - Väljad - Muud väljad abil ja tee dialoogis Väljad vajalikud muudatused. Juba lisatud välja Leheküljenumber saab muuta käsuga Redigeerimine - Väljad. Lehekülgede nummerduse muutmise kohta loe juhendit Leheküljenumbrid.