Time

Inserts the current time as a field. The time is taken directly from the system settings of your operating system. A fixed time format is applied, which cannot be updated by using the F9 function key.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Insert - Field - Time


Teise ajavormingu määramiseks või välja väärtuse värskendamiseks vali Lisamine - Väljad - Muud väljad ja tee dialoogis Väljad vajalikud muudatused. Juba lisatud ajavälja vormingut saab alati muuta käsu Redigeerimine - Väljad abil.