Aadressikasti valimine

Select, edit, or delete an address block layout for mail merge.

Select your preferred address block

Vali nimekirjast aadressikast, mida soovid kasutada kirjakooste aadressikastina ja klõpsa Sobib.

Riiki/regiooni ei kaasata kunagi

Excludes country or regional information from the address block.

Riik/regioon kaasatakse alati

Includes country or regional information in the address block.

Riik/regioon kaasatakse juhul, kui see pole:

Only includes country or regional information in the address block if the value differs from the value that you enter in the text box.

Enter the country/region string that shall not be printed.

Uus

Avab dialoogi Uus aadressikast, kus saab määrata uue aadressikasti paigutuse.

Redigeeri

Opens the Edit Address Block dialog where you can edit the selected address block layout.

Kustuta

Kustutab valitud aadressikasti paigutuse.