Aadressiloendi kohandamine

Customizes the address list for mail merge documents.

Aadressiloendi elemendid

Vali väljad, mida soovid liigutada, kustutada või ümber nimetada.

^

Klõpsa välja liigutamiseks loendis ühe koha võrra ülespoole.

v

Klõpsa välja liigutamiseks loendis ühe koha võrra allapoole.

Lisa

Lisab uue tekstivälja.

Kustuta

Kustutab valitud välja.

Muuda nime

Nimetab valitud tekstivälja ümber.