Objekt

Avab alammenüü valitud objekti omaduste redigeerimiseks.

Position and Size

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

Line

Sets the formatting options for the selected line.

Area

Sets the fill properties of the selected drawing object.

Teksti atribuudid

Määra valitud tekstiobjekti või joonistuse teksti paigutuse ja ankurduse sätted.

Ilukiri

Võimaldab redigeerida valitud objekti ilukirja efekte, mis on loodud eelmise ilukirja dialoogi abil.