Optimal Width

Automatically adjusts column widths to match the contents of the cells. Changing the width of a column does not affect the width of the other columns in the table. The width of the table cannot exceed the page width.

Muudatus mõjutab ainult valitud lahtreid. Mitut kõrvutiasuvat lahtrit saab korraga kohandada, kui need valida koos.

Selle käsu kasutamiseks...

Choose Table - Autofit - Optimal Column Width

Open Optimize Size toolbar from Table Bar, click

Ikoon

Optimal Column Width