Vormindus

See menüü sisaldab valemite vormindamiseks mõeldud käske.

Fondid

Määrab fondid, mida kasutatakse valemi elementides.

Fondi suurus

Use this dialog to specify the font sizes for your formula. Select a base size and all elements of the formula will be scaled in relation to this base.

Vahed

Use this dialog to determine the spacing between formula elements. The spacing is specified as a percentage in relation to the base size defined under Format - Font Size.

Joondus

Võimalik on määrata nii mitmerealiste kui ühel real mitut elementi sisaldavate valemite joondust. Mitmerealisi valemeid saab koostada, kui sisestada konsooliaknasse kood NEWLINE.

Tekstirežiim

Lülitab tekstirežiimi sisse või välja. Tekstirežiimis kuvatakse valemeid tekstireaga ühekõrgustena.