Vaade

Määrab kuvamise mõõtkava ja võimaldab valida, milliseid elemente kuvatakse. Enamikku käskudest, mida saab kirjutada konsoolile, on võimalik valida hiirega valemi elementide paneelist, kui see on avatud käsuga Vaade - Elemendid.

Suurendus

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice.

Suurenda

Suurendab valemi kuvaskaalat 25% võrra. Praegune suurendusaste on näha olekuribal. Saadaolevate suurendussätete valikule pääseb juurde kontekstimenüü kaudu. Suurenduskäske sisaldab ka tööala kontekstimenüü.

Vähenda

Vähendab valemite kuvaskaalat 25% võrra. Praegune suurendusaste on näha olekuribal. Saadaolevate suurendussätete valikule pääseb juurde kontekstimenüü kaudu. Suurenduskäske sisaldab ka tööala kontekstimenüü.

Näita kõike

Kogu valem kuvatakse nii suurelt, kui kõigi elementide kaasamine võimaldab. Valemit vähendatakse või suurendatakse nii, et tööalal oleks näha kõik valemi elemendid. Praegune suurendusaste on näha olekuribal. Saadaolevate suurendussätete valikule pääseb juurde kontekstimenüü kaudu. Suurenduskäske sisaldab ka tööala kontekstimenüü. Suurenduskäsud ja -ikoonid on saadaval üksnes Mathi dokumentides, mitte põimitud Mathi objektide jaoks.

Värskenda

See käsk uuendab valemit dokumendiaknas.

Konsooliaknas tehtud muudatused kajastuvad kuvatavas valemis automaatselt, kui Automaatne värskendamine on sisse lülitatud.

Kuva automaatne värskendus

Selle käsu valimisel värskendatakse muudetud valemit automaatselt. Kui see säte ei ole valitud, siis tuleb valemi värskendamiseks valida käsk Vaade - Uuenda või vajutada klahvi F9.

Elemendid

See on nimekiri tehetest, funktsioonidest, sümbolitest ja vormindussätetest, mida on võimalik valemis kasutada.

Status Bar

Shows or hides the Status Bar at the bottom edge of the window.

Full Screen

Shows or hides the menus and toolbars in Writer or Calc. To exit the full screen mode, click the Full Screen button or press the Esc key.