Teksti sisestamine

Kuidas sisestada tekstistringe, mida ei töödelda?

Mõningaid tekstistringe käsitletakse automaatselt tehetena. Alati ei pruugi see olla soovitud lahendus. Kui soovid kirjutada W* (täht koos ülakirjas tärniga), käsitletakse tärni korrutusmärgina. Ümbritse otsene tekst jutumärkidega või kasuta kohahoidjaid.

Näited:

Imporditud MathType'i valem sisaldab järgnevat stringi

W rSup { size 8{*} }

Kui Math on seadistatud imporditavaid MathType'i valemeid teisendama ( - Laadimine ja salvestamine - Microsoft Office), näed valemis tärni asemel kohahoidjat.

Muuda märgid {*} märkideks {} * {}, nagu järgnevas valemis:

W rSup { size 8{} * {} }

Märkide sisestamiseks tekstina võid kasutada ka kirjaviisi W^"*".

Mõned valemid algavad märgiga =. Märkide sisestamiseks tekstina kasuta kirjaviisi "=".