Sulgude sisestamine

Kas LibreOffice Mathis saab sulge kuvada eraldi nii, et vahe nende vahel oleks vabalt määratav?

Üksikuid sulge saab lisada käskude "left" ja "right" abil, kuid siis ei ole sulgude vahemaa fikseeritud, vaid kohandub argumendi mõõtmete järgi. Sellegipoolest on võimalik sisestada sulge nii, et vahemaa nende vahel on fikseeritud. Selleks paigutatakse sulu ette "\" (tagurpidi kaldkriips). Nüüd käituvad need sulud nagu tavalised märgid ja neid joondatakse sarnaselt teiste märkidega:

left lbrace x right none

size *2 langle x rangle

size *2 \langle x \rangle