Töötamine rajadega

Kuidas on võimalik määrata rajasid summa või integraali valemites?

Kui soovid Writeri dokumendis kursori asukohta lisada summa valemit, näiteks "s^k summa alates k = 0 kuni n".

 1. Vali Lisamine - Objekt - Valem.

  Näed Mathi sisestusakent ja vasakul elementide paneeli.

 2. Vali elementide paneeli ülaosas olevast loendikastist Operaatorid.

 3. Klõpsa ikooni Summa elementide paneeli alumises osas.

 4. Ülemiste ja alumiste rajade lubamiseks klõpsa lisaks ikoonil Ülemine ja alumine raja

 5. Sisestusaknas on nüüd esimene kohahoidja valitud ja võid alustada alumise raja sisestamist:

  k = 0

 6. Vajuta järgmisele markerile liikumiseks F4 ja sisesta ülemine raja:

  n

 7. Vajuta järgmisele markerile liikumiseks F4 ja sisesta summa üldliige:

  s^k

 8. Nüüd on valem valmis. Klõps tekstidokumendis väljaspool valemiakent sulgeb valemiakna.

Samal viisil saab sisestada rajadega integraalvalemit. Klõpsates ikoonil elementide paneelil, sisestatakse nupule vastav käsk tekstina sisestusaknasse. Kui tekstilisi käske tead, võid neid otse sisestusaknasse kirjutada.

 1. Vali Lisamine - Objekt - Valem.

 2. Klõpsa sisestusaknal ja sisesta järgnev rida:

  int from{a} to{b} f(x)`dx

  f(x) ja dx vahel on väike tühimik, mille saab sisestada ka elementide paneeli abil: vali ülal loendist Vormindus ja siis klõpsa ikooni Väike vahe.

Märkuse ikoon

Kui sulle ei meeldi tähtede f ja x font, vali Vormindus - Fondid ja vali mõni teine font. Valitud fontide määramiseks vaikefontideks klõpsa nupul Vaikimisi.


Nõuande ikoon

Kui vajad valemit tekstirea sees, ületavad rajad rea kõrguse. Rajade paigutamiseks summa või integraali märgi kõrvale, mis vähendab rea kõrgust, võid valida Vormindus - Tekstirežiim.


Integraali ja summa vahemike näide