Valemi osade ühendamine loogeliste sulgude abil

Murdude lisamine valemitesse

Juhul, kui murru lugeja ja nimetaja koosnevad korrutisest, summast vms., ühendatakse kokku kuuluv valemi osa loogeliste sulgude abil.

Kasutatakse järgnevat süntaksit:

{a + c} over 2 = m

või

m = {a + c} over 2