Tekstirežiim

Lülitab tekstirežiimi sisse või välja. Tekstirežiimis kuvatakse valemeid tekstireaga ühekõrgustena.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Tekstirežiim