Vahed

Use this dialog to determine the spacing between formula elements. The spacing is specified as a percentage in relation to the base size defined under Format - Font Size.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Vahed


Vahede dialoog

Nupu Kategooria abil saab valida valemi elemendi, mille vahesid määratakse. Avatava dialoogi sisu sõltub valitud kategooriast. Eelvaateväljal näidatakse, millist vahet aktiivse välja abil muudetakse.

Kategooria

See nupp võimaldab valida kategooria, mille vahesid muudetakse.

Vahed

Määrab vahed muutujate ja tehtemärkide vahel, joonte vahel ja juuremärkide ning juuritava vahel.

Vahed

Määrab vahed muutujate ja tehtemärkide vahel.

Reavahe

Määrab ridade vahe.

Vahe juuremärgiga

Määrab vahe juuremärgi ja juuritava väärtuse vahel.

Indeksid

Määrab üla- ja alaindeksite vahed.

Ülaindeks

Määrab ülaindeksite vahed.

Alaindeks

Määrab alaindeksite vahed.

Murrud

Määrab vahe murrujoone ning lugeja ja nimetaja vahel.

Lugeja

Määrab murrujoone ja lugeja vahe.

Nimetaja

Määrab murrujoone ja nimetaja vahe.

Murrujooned

Määrab murrujoone üleulatuvuse ja paksuse.

Üleulatuvus

Määrab murrujoone üleulatuvuse.

Paksus

Määrab murrujoone paksuse.

Rajad

Määrab vahe summa sümboli ja rajade avaldiste vahel.

Ülemine raja

Määrab vahe summa sümboli ja ülemise raja vahel.

Alumine raja

Määrab vahe summa sümboli ja alumise raja vahel.

Sulud

Määrab vahe sulgude ja sulgudes oleva avaldise vahel.

Lisasuurus (vasak/parem)

Määrab vahe, mille võrra on sulu ülemine ots kõrgemal teksti ülemisest servast.

Vahed

Määrab rõhtvahe sulu ülemise otsa ja sulgudes oleva märgi vahel.

Kõik sulud skaleeritakse

Kõik sulgude tüübid skaleeritakse. Kui konsooliaknasse sisestada ( a over b), ümbritsevad sulud murru kogu selle kõrguses. Samasuguse efekti saamiseks kasutatakse tavaliselt meetodit left ( a over b right ).

Lisasuurus

Määrab lisasuuruse protsendina. Kui väärtus on 0 protsenti,siis on sulud sama kõrged kui argument. Mida suurem on väärtus, seda kõrgemale ulatub sulu ülemine ots sulgudes oleva sisu ülemisest servast. Seda välja saab kasutada ainult siis, kui ruut Kõik sulud skaleeritakse on märgitud.

Maatriksid

Määrab maatriksi elementide suhtelised vahed.

Reavahe

Määrab maatriksi elementide reavahe.

Veeruvahe

Määrab maatriksi elementide veeruvahe.

Sümbolid

Määrab sümbolite kõrguse muutujate suhtes

Kõrgus märgi alla

Määrab sümbolite kõrguse baasjoone suhtes.

Miinimumvahe

Määrab vähima vahe sümboli ja muutuja vahel.

Operaatorid

Määrab vahe operaatori ja muutuja või arvu vahel.

Lisasuurus

Määrab vahe muutuja ja operaatori ülemiste servade vahel.

Märgivahe

Määrab muutuja ja operaatori vahe rõhtsuunas.

Äärised

Lisab valemile äärise. See säte on enamasti kasulik siis, kui valem paigutatakse LibreOffice Writeri tekstidokumenti. Sätete määramisel ei tohiks kasutada suurust 0, kuna see võib tekitada probleeme valemi paigutamise kohta ümbritseva teksti kuvamisel.

Vasakul

Valemi vasakule servale paigutatakse ääris.

Paremal

Valemi paremale servale paigutatakse ääris.

Üleval

Valemi ülemisele servale paigutatakse ääris.

All

Valemi alumisele servale paigutatakse ääris.

Eelvaate väli

Kuvab aktiivse valiku eelvaate.

Vaikimisi

Salvestab muudatused vaikeväärtustena uute valemite jaoks. Enne salvestamist ilmub hoiatav teade.

Vaikeväärtustena salvestamise dialoog