Fondid

Määrab fondid, mida kasutatakse valemi elementides.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Fondid


Fonditüübi dialoog

Valemite fondid

Valemis esinevate muutujate, funktsioonide, arvude ja lisatud teksti kuvamiseks saab määrata fonte.

Dialoogi Fondid tekstikastides on kõikide elementide vaikimisi fondid. Fondi muutmiseks klõpsa nupul Muuda ja vali elemendi tüüp. Ilmub uus dialoog. Vali soovitud font ja märgista vajalikud atribuudid, seejärel klõpsa Sobib. Muudatuste rakendamiseks vaikeväärtustena klõpsa nupul Vaikeväärtus.

Märkuse ikoon

Kui soovid muuta üksikute tekstilõikude fonti erinevaks ülejäänud teksti omaks, kasuta konsooliaknas koodi font.


Muutujad

Valemis esinevate muutujate jaoks saab määrata erineva fondi. Näiteks valemis x=SIN(y) on x ja y muutujad ja need kuvatakse määratud fondiga.

Funktsioonid

Määrab funktsioonide nimede ja omaduste fondi. Näiteks valemis x=SIN(y) on funktsioonideks =SIN( ).

Arvud

Valemis esinevatele arvudele saab määrata oma fondi.

Tekst

Määrab fondi valemis esineva teksti kuvamiseks.

Kohandatud fondid

Selles dialoogi Fondid osas saab määrata fonte, mida kasutatakse valemi osade teksti vormindamisel. Võimalik on kasutada kolme baasfonti: seriifidega, ilma seriifideta ja fikseeritud. Nende baasfontidega on võimalik seada vastavusse ükskõik millist fonti. Kasutada võib iga süsteemi paigaldatud fonti. Loendikastis pakutud valiku laiendamiseks võib kasutada nuppu Muuda.

Kohandatud fonte kasutatakse siis, kui font määratakse koodiga 'font' konsooliaknas.

Seriifidega

Määrab fondi, mida kasutatakse koodi font serif puhul. Seriifid on pisikesed nähtavad "kriipsud" tähe joonistamiseks kasutatud joonte otstes. Seriifidega fondi kasutamine aitab lugeja pilku hoida real ja kiirendab niiviisi lugemist.

Ilma seriifideta

Määrab fondi, mida kasutatakse fondi tähise sans puhul.

Fikseeritud

Määrab fondi, mida kasutatakse fondi tähise fixed puhul.

Muuda

Kui valida rippmenüüst mõni kirje, avaneb dialoog Fondid, kus saab määrata valemi või kohandatud fontide tüüpi ja atribuute.

Vaikimisi

Klõps sellel nupul salvestab muudatused kasutamiseks vaikeväärtustena uutes valemites. Muudatuste kinnitamiseks klõpsa ilmuva teatekasti nuppu Jah.

Vaikeväärtustena salvestamise dialoog