Muud sümbolid

Kuvab mitmesuguseid matemaatilisi sümboleid.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava konsooliaknas kontekstimenüü - vali Muud

Vali Vaade - Elemendid ning elementide paneelil vali loendikastist Muud.


Sümbolitest detailsemalt

Ikoon

Osaline

Lisab osatuletise sümboli. Konsooliakna kood: partial

Ikoon

Lõpmatus

Lisab lõpmatuse sümboli. Konsooliakna kood: infinity või infty

Ikoon

Nabla

Lisab nablaoperaatori sümboli. Konsooliakna kood: nabla

Ikoon

Olemasolukvantor

Lisab olemasolukvantori sümboli ("leidub x"). Konsooliakna kood: exists

Icon

Olemasolukvantori eitus

Lisab olemasolukvantori eituse sümboli ("ei leidu x-i"). Konsooliakna kood: notexists

Ikoon

Üldisuskvantor

Lisab üldisuskvantori sümboli ("iga x-i korral"). Konsooliakna kood: forall

Ikoon

h kriipsuga

Lisab kriipsuga h sümboli. Konsooliakna kood: hbar

Ikoon

Lambda kriipsuga

Lisab kriipsuga lambda sümboli. Konsooliakna kood: lambdabar

Ikoon

Reaalosa

Lisab kompleksarvu reaalosa sümboli. Konsooliakna kood: re

Ikoon

Imaginaarosa

Lisab kompleksarvu imaginaarosa sümboli. Konsooliakna kood: im

Ikoon

Weierstrassi p

Lisab Weierstrassi p-funktsiooni sümboli. Konsooliakna kood: wp

Ikoon

Nool vasakule

Lisab vasakule suunatud noole. Konsooliakna kood: leftarrow

Ikoon

Nool paremale

Lisab paremale suunatud noole. Konsooliakna kood: rightarrow

Ikoon

Nool üles

Lisab üles suunatud noole. Konsooliakna kood: uparrow

Ikoon

Nool alla

Lisab alla suunatud noole. Konsooliakna kood: downarrow

Ikoon

Punktiir all

Lisab väljajätu (kolm punkti rea alumises servas). Konsooliakna kood: dotslow

Ikoon

Punktiir rea teljel

Lisab punktiiri teljel (kolm punkti rea keskjoonel). Konsooliakna kood: dotsaxis

Ikoon

Püstine punktiir (jaguvus)

Lisab püstise punktiiri (kolm vertikaalset punkti) ehk jaguvuse tähise. Konsooliakna kood: dotsvert

Ikoon

Tõusev punktiir

Lisab tõusva punktiiri (kolm punkti alt vasakult üles paremale). Konsooliakna kood: dotsup või dotsdiag

Ikoon

Langev punktiir

Lisab langeva punktiiri (kolm punkti ülevalt vasakult paremale alla). Konsooliakna kood: dotsdown

Tagurpidi epsilon lisatakse konsooliakna koodi backepsilon abil.

Kohahoidja lisamiseks valemisse sisesta konsooliaknasse <?>.