Sulud

Sisestatud kood

Sümbol elementide paneelil

Tähendus

(...)

Ikoon

Tavaline vasak ja parem ümarsulg

[...]

Ikoon

Vasak ja parem nurksulg

ldbracket ... rdbracket

Ikoon

Vasak ja parem topeltnurksulg

lline ... rline

Ikoon

Vasak ja parem püstjoon

ldline ... rdline

Ikoon

Vasak ja parem püstine topeltjoon

lbrace ... rbrace

Ikoon

Vasak ja parem looksulg, hulga sulud

langle ... rangle

Ikoon

Vasak ja parem noolsulg

langle ... mline ... rangle

Ikoon

Vasak ja parem tehtesulg

{...}

Ikoon

Vasak ja parem rühmitamise sulg. Neid ei kuvata dokumendis ja need ei võta ka ruumi.

left( ... right)

Ikoon

Sulud (skaleeruvad)

left[ ... right]

Ikoon

Nurksulud (skaleeruvad)

left ldbracket ... right rdbracket

Ikoon

Topeltnurksulud (skaleeruvad)

left lbrace ... right rbrace

Ikoon

Looksulud (skaleeruvad)

left lline ... right rline

Ikoon

Püstjooned (skaleeruvad)

left ldline ... right rdline

Ikoon

Topeltjooned (skaleeruvad)

left angle ... right angle

Ikoon

Noolsulud (skaleeruvad)

left langle ... mline ... right rangle

Ikoon

Vasak ja parem tehtesulg (skaleeruvad)

overbrace

Ikoon

Skaleeruv hulga looksulg üleval

underbrace

Ikoon

Skaleeruv hulga looksulg all

lfloor ... rfloor

Vasak ja parem püstjoon pööratud alumise otsaga

lceil ... rceil

Vasak ja parem püstjoon pööratud ülemise otsaga

\lbrace \rbrace või \{ \}

Vasak või parem looksulg

\( \)

Vasak ja parem ümarsulg

\[ \]

Vasak ja parem nurksulg

\langle \rangle

Vasak ja parem noolsulg

\lline \rline

Vasak ja parem püstjoon

\ldline \rdline

Vasak ja parem topeltpüstjoon

\lfloor \rfloor

Vasak ja parem püstjoon pööratud alumise otsaga

\lceil \rceil

Vasak ja parem püstjoon pööratud ülemise otsaga

none

Kood ühe sulu ärajätmiseks, näiteks right none


Sulud

LibreOffice Mathi valemi struktuuri koostamiseks saab valida mitut tüüpi sulgude hulgast. Sulutüübid on kuvatud elementide paneeli alumises osas. Sulgude loendi leiad ka konsooliakna kontekstimenüüst. Kõik sulud, mis ei asu elementide paneelil ega kontekstimenüüs, võib konsooliaknas käsitsi sisestada.