Relatsioonid

Sisestatud kood

Sümbol elementide paneelil

Tähendus

< või lt

Ikoon

Väiksem

<< või ll

Palju väiksem

<= või le

Ikoon

Väiksem või võrdne

<> või neq

Ikoon

Mittevõrdne

=

Ikoon

Võrdus

> või gt

Ikoon

Suurem

>= või ge

Ikoon

Suurem või võrdne

>> või gg

Palju suurem

approx

Ikoon

Ligikaudu

def

on defineeritud kui/vastavalt definitsioonile võrdne

divides

Ikoon

jagub

dlarrow

Ikoon

Topeltnool vasakule

dlrarrow

Ikoon

Topeltnool kahes suunas

drarrow

Ikoon

Topeltnool paremale

equiv

Ikoon

On samaväärne/kongruentne

geslant

Ikoon

Suurem või võrdne

leslant

Ikoon

Väiksem või võrdne

ndivides

Ikoon

ei jagu

ortho

Ikoon

Risti

parallel

Ikoon

Paralleelne

prop

Ikoon

On proportsionaalne

sim

Ikoon

Sarnane

simeq

Ikoon

Sarnane või võrdne

toward

Ikoon

Järeldub

prec

Ikoon

Eelneb

nprec

Ikoon

Ei eelne

succ

Ikoon

Järgneb

nsucc

Ikoon

Ei järgne

preccurlyeq

Ikoon

Eelneb või on võrdne

succcurlyeq

Ikoon

Järgneb või on võrdne

precsim

Ikoon

Eelneb või on ekvivalentne

succsim

Ikoon

Järgneb või on ekvivalentne

transl

Vastavuse sümbol 'kujutus'

transr

Vastavuse sümbol 'originaal'


Seosed

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.