Tehted hulkadega

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava konsooliaknas kontekstimenüü - vali Tehted hulkadega

Vali Vaade - Elemendid ning elementide paneelil vali loendikastist Tehted hulkadega.


Kui oled elementide paneelil valinud Tehted hulkadega, kuvatakse selle paneeli alumises osas asjakohaseid ikoone. Tehte lisamiseks konsooliaknas redigeeritavasse valemisse klõpsa lihtsalt vastavat sümbolit.

Tehetest hulkadega täpsemalt:

Ikoon

kuulub hulka

See ikoon lisab hulga seose kuulub hulka koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?> in <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

ei kuulu hulka

See ikoon lisab hulga seose ei kuulu hulka koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?> notin <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

sisaldab

See ikoon lisab hulga seose sisaldab koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?> owns <?> või <?> ni <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

tühi hulk

See ikoon lisab sümboli tühi hulk. Sama tulemuse annab emptyset sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Ühisosa

See ikoon lisab hulga seose hulkade ühisosa koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?> intersection <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Ühend

See ikoon lisab hulga seose hulkade ühend koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?> union <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Vahe

See ikoon lisab hulga seose hulkade vahe koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?> setminus <?> või <?> bslash <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Faktorhulk

See ikoon lisab hulga seose faktorhulk koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?>slash<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

alef

See ikoon lisab kardinaalarvu sümboli. Sama tulemuse annab aleph sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Osahulk

See ikoon lisab hulga seose on osahulk koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?>subset<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Osahulk või võrdne

See ikoon lisab hulga seose on osahulk või võrdne koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?>subseteq<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Ülemhulk

See ikoon lisab hulga seose on ülemhulk koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?>supset<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Ülemhulk või võrdne

See ikoon lisab hulga seose on ülemhulk või võrdne koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?>supseteq<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

pole osahulk

See ikoon lisab hulga seose pole osahulk koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?>nsubset<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

pole osahulk ega võrdne

See ikoon lisab hulga seose pole osahulk ega võrdne koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?>nsubseteq<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

pole ülemhulk

See ikoon lisab hulga seose pole ülemhulk koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?>nsupset<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

pole ülemhulk ega võrdne

See ikoon lisab hulga seose pole ülemhulk ega võrdne koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?>nsupseteq<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Naturaalarvude hulk

See ikoon lisab naturaalarvude hulga sümboli. Sama tulemuse annab setn sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Täisarvude hulk

See ikoon lisab täisarvude hulga sümboli. Sama tulemuse annab setz sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Ratsionaalarvude hulk

See ikoon lisab ratsionaalarvude hulga sümboli. Sama tulemuse annab setq sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Reaalarvude hulk

See ikoon lisab reaalarvude hulga sümboli. Sama tulemuse annab setr sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Kompleksarvude hulk

See ikoon lisab kompleksarvude hulga sümboli. Sama tulemuse annab setc sisestamine konsooliaknasse.

Hoiatav ikoon

Konsooliaknasse kirjutades tuleb koodis jätta sõnade ja väärtuste vahele tühikud. See aitab tagada valemi korrektset struktuuri.