Vormindus

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava konsooliaknas kontekstimenüü - vali Vormindus

Vali Vaade - Elemendid ning elementide paneelil vali loendikastist Vormindus.


Järgneb kõigi LibreOffice Mathis saadaolevate vormindussätete täielik loend. Vormindussätte nime kõrval leiduv ikoon näitab, et sellele pääseb juurde elementide paneeli (Vaade - Elemendid) või konsooliakna kontekstimenüü kaudu.

Märkuse ikoon

Täht "a" ikoonil vastab kohahoidjale valemis, millele vormindust rakendatakse. Selle tähe asemel võib olla suvaline märk või avaldis.


Vormindussätted

Ikoon

Ülaindeks vasakul

Lisab ülaindeksi kohahoidjast vasakule. Sama tulemuse annab <?>lsup{<?>} sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Ülaindeks üleval

Lisab ülaindeksi kohahoidja kohale. Sama tulemuse annab <?>csup<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Ülaindeks paremal

Lisab ülaindeksi kohahoidjast paremale. Sama tulemuse annab <?>^{<?>} sisestamine konsooliaknasse, kasutada võib ka koodi rsup või sup.

Ikoon

Tulp kahest elemendist

Lisab kahest kohahoidjast koosneva tulba. Sama tulemuse annab binom<?><?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Reavahetus

Lisab dokumenti reavahetuse. Sama tulemuse annab newline sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Alaindeks vasakul

Lisab alaindeksi kohahoidjast vasakule. Sama tulemuse annab <?>lsub{<?>} sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Alaindeks all

Lisab alaindeksi kohahoidja alla. Sama tulemuse annab <?>csub<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Alaindeks paremal

Lisab alaindeksi kohahoidjast paremale. Sama tulemuse annab <?>_{<?>} sisestamine konsooliaknasse, alakriipsu asemel võib sisestada rsub või sub.

Ikoon

Tulp kolmest elemendist

Lisab tulba kolmest kohahoidjast. Sama tulemuse annab stack {<?>#<?>#<?>} sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Väike märgivahe

Lisab kohahoidja ja järgmise elemendi vahele väikese vahe. Sama tulemuse annab ` sisestamine konsooliaknasse. Kood tuleb sisestada paremale või vasakule sümbolist, muutujast, arvust või koodilõigust.

Ikoon

Joondus vasakule

Ikoon lisab vasakjoonduse atribuudi koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab alignl<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Joondus keskele

Lisab rõhtsa keskjoonduse atribuudi koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab alignc<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Joondus paremale

Lisab paremjoonduse atribuudi koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab alignr<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Maatriks

Lisab neljast kohahoidjast koosneva maatriksi. Sama tulemuse annab matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} sisestamine konsooliaknasse. Maatriksi element on määratud selle rea ja veeru numbriga. Märkide lisamise teel konsooliaknas saab maatriksit mõlemas suunas laiendada.

Ikoon

Vahe

Lisab kohahoidja ja järgmise elemendi vahele vahe. Sama tulemuse annab ~ sisestamine konsooliaknasse. Kood tuleb sisestada paremale või vasakule sümbolist, muutujast, arvust või koodilõigust.

Joondamiseks on eriti kasulikud koodid alignl, alignc ja alignr, kui eesmärgiks on:

Joondussätete kasutamisel pea meeles, et:

Joondamine käsuga "matrix"

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Joondamine vasakule

Kui rida või avaldis algab tekstiga, joondatakse see vaikimisi vasakule. Selle muutmiseks võib kasutada mõnda align koodi. Näiteks stack{a+b-c*d#alignr "tekst"}, kus "tekst" joondatakse paremale. Pea meeles, et tekst tuleb alati ümbritseda jutumärkidega.

Vaikimisi keskele joondatud valemeid saab joondada vasakule ilma menüüd Vormindus - Joondus kasutamata. Selleks tuleb joondatava valemi ette paigutada tühi string kujul "". Näiteks "" a+b newline "" c+d joondab mõlemad võrrandid tavapärase keskjoonduse asemel vasakule.

Hoiatav ikoon

Andmete sisestamisel konsooliaknasse käsitsi tuleb meeles pidada, et paljud tehted nõuavad valemi elementide vahel korrektse struktuuri tagamiseks tühikuid. Seda on eriti oluline meeles pidada, kui sisestamisel kasutatakse kohahoidjate asemel konkreetseid väärtusi (näiteks lsup{3}).


Täiendavat teavet vormindamise kohta LibreOffice Math'is saab peatükist Sulud ja rühmitamine.

Teave indeksite ja astendajate ning skaleerimise kohta aitab luua kvaliteetsemaid valemeid.