Atribuudid

LibreOffice Mathi valemi struktuuri koostamiseks saab valida mitmesuguste atribuutide hulgast. Osa atribuute on kuvatud elementide paneeli alumises osas. Need atribuudid leiad ka konsooliakna kontekstimenüüst. Atribuudid, mis ei asu elementide paneelil ega kontekstimenüüs, tuleb konsooliaknas käsitsi sisestada.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava konsooliaknas kontekstimenüü - vali Atribuudid

Vali Vaade - Elemendid ning elementide paneelil vali loendikastist Atribuudid.


Järgneb kõigi LibreOffice Mathis saadaolevate atribuutide täielik loend. Atribuudi nime kõrval leiduv ikoon näitab, et sellele pääseb juurde elementide paneeli (Vaade - Elemendid) või konsooliakna kontekstimenüü kaudu.

Märkuse ikoon

Järgnevate atribuutide ikoonidel märgib täht "a" elemendi kohahoidjat, millele atribuut rakendub. Selle tähe asemel võib olla suvaline märk või avaldis.


Atribuudid

Ikoon

Akuut

Lisab akuudi koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab acute <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Graavis

Lisab langeva rõhu märgi (graavise). Sama tulemuse annab grave <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Pööratud katus

Lisab pööratud katuse ("linnukese") koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab check <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Kaar

Lisab kaarekujulise lühidusmärgi (brevise) koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab breve <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Ring

Lisab märgi kohal asuva ringi koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab circle <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Vektori nool

Lisab vektori noole koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab vec <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Tilde

Lisab märgi kohal asuva tilde koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab tilde <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Tsirkumfleks

Lisab tsirkumfleksi ("katuse") koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab hat <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Ülakriips (makron)

Lisab ülakriipsu koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab bar <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Punkt

Lisab märgi kohal asuva punkti koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab dot <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Lai vektori tähis

Lisab laia vektorinoole koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab widevec sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Lai tilde

Lisab laia tilde koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab widetilde sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Lai katus

Lisab laia tsirkumfleksi ("katuse") koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab widehat sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Kaksikpunkt

Lisab märgi kohal paikneva topeltpunkti (täpid) koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab ddot <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Ülajoon

Lisab ülajoone koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab overline <?> sisestamine konsooliaknasse. Joone pikkus sobitub märgiga.

Ikoon

Alajoon

Lisab alajoone koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab underline <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Läbikriipsutus

Lisab läbikriipsutuse atribuudi koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab overstrike <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Kolmikpunkt

Lisab märgi kohal asuva kolmikpunkti koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab dddot <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Läbipaistev

Lisab läbipaistvuse atribuudi koos kohahoidjaga. Läbipaistev märk hõivab oma ruumi, kuid märki ennast pole näha. Sama tulemuse annab phantom <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Paks kiri

Lisab paksu kirja atribuudi koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab bold <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Kaldkiri

Lisab kaldkirja atribuudi koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab ital <?> või italic <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Muuda suurust

Lisab koodi fondi suuruse muutmiseks koos kahe kohahoidjaga. Esimene kohahoidja on fondi suuruse jaoks (näiteks 12) ja teine muudetava teksti jaoks. Väärtuste vahele tuleb jätta tühik. Sama tulemuse annab size <?> <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Muuda fonti

Lisab koodi fondi tüübi muutmiseks koos kahe kohahoidjaga. Esimene kohahoidja on fondi nime jaoks, selleks võib olla mõni kohandatud fontidest, Serif, Sans või Fixed. Teine kohahoidja on muudetava teksti jaoks. Sama tulemuse annab font <?> <?> sisestamine konsooliaknasse.

Koodi color kasutatakse valemi värvi muutmiseks. Sisesta color ja värvi nimi inglise keeles (võimalikud värvid on white 'valge', black 'must', cyan 'tsüaan', magenta 'magenta', red 'punane', blue 'sinine', green 'roheline' ja yellow 'kollane'), seejärel valem, märk või märkide jada. Koodi color green size 20 a põhjal luuakse roheline täht "a", mille fondi suurus on 20.

Atribuudid nbold ja nitalic eemaldavad paksu kirja või kaldkirja atribuudi valemi osade vaikimisi fondilt. Näiteks kaldkirja eemaldamiseks märgilt x valemis 5 x + 3=28 tuleb x-i ette sisestada nitalic nii: 5 nitalic x + 3=28.

Märkuse ikoon

Atribuudid "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" ja "vec" on kindla suurusega. Nende pikkus ega laius ei muutu, kui need paigutada suurema laiusega sümboli kohale.


Suuruse muutmiseks võib kasutada atribuute size n, +n, -n, *n ja /n, kus n on kohahoidja. See meetod on kasulik, kui valemi baassuurus on muutmise subjektiks. Koodid size +n ja size -n muudavad suurust punktides ja size *n ja size /n muudavad suurust protsentides. Näiteks kood size *1.17 muudab märgi suurust täpselt 17% suuremaks.

Hoiatav ikoon

Pea meeles, et mõnel juhul on valemi korrektse struktuuri tagamiseks vaja kasutada tühikuid. See on aktuaalne, kui kohahoidjate asemel kasutatakse kindlaid väärtusi.


Lisateavet vorminduse kohta LibreOffice Mathis leiad teemast Sulud ja rühmitamine.

Teave atribuutide, indeksite ja astendajate ning skaleerimise kohta aitab koostada dokumente palju efektiivsemalt.