Sulud

LibreOffice Mathi valemi struktuuri koostamiseks saab valida mitut tüüpi sulgude hulgast. Sulutüübid on kuvatud elementide paneeli alumises osas. Sulgude loendi leiad ka konsooliakna kontekstimenüüst. Kõik sulud, mis ei asu elementide paneelil ega kontekstimenüüs, võib konsooliaknas käsitsi sisestada.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava konsooliaknas kontekstimenüü ja vali Sulud

Vali Vaade - Elemendid ning elementide paneelil vali loendikastist Sulud.


Järgneb kõigi saadaolevate sulutüüpide täielik loend. Sulutüübi kõrval leiduv ikoon näitab, et sellele pääseb juurde elementide paneeli (Vaade - Elemendid) või konsooliakna kontekstimenüü kaudu.

Sulgude tüübid

Ikoon

Ümarsulud

Lisab tavalised ümarsulud koos kohahoidjaga nende vahel. Sama tulemuse annab (<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Nurksulud

Lisab nurksulud koos kohahoidjaga nende vahel. Sama tulemuse annab [<?>] sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Topeltnurksulud

Lisab topeltnurksulud koos kohahoidjaga nende vahel. Sama tulemuse annab ldbracket <?> rdbracket sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Looksulud

Lisab looksulud koos kohahoidjaga nende vahel. Sama tulemuse annab lbrace<?>rbrace sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Püstkriipsud

Lisab püstkriipsud koos kohahoidjaga nende vahel. Sama tulemuse annab lline <?> rline sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Topeltpüstkriipsud

Lisab topeltpüstkriipsud koos kohahoidjaga nende vahel. Sama tulemuse annab ldline <?> rdline sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Noolsulud

Lisab noolsulud koos kohahoidjaga nende vahel. Sama tulemuse annab langle <?> rangle sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Tehtesulud

Lisab tehtesulud koos kahe kohahoidjaga nende vahel. Sama tulemuse annab langle <?> mline <?> rangle sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Rühmasulud

Lisab rühmasulud koos kohahoidjaga nende vahel. Sama tulemuse annab {<?>} sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Ümarsulud (skaleeritavad)

Lisab skaleeritavad ümarsulud koos kohahoidjaga nende vahel. Sama tulemuse annab left(<?> right) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Nurksulud (skaleeritavad)

Lisab skaleeritavad nurksulud koos kohahoidjaga nende vahel. Sama tulemuse annab left[<?> right] sisestamine konsooliaknasse. Sulgude suurust kohandatakse automaatselt.

Ikoon

Topeltnurksulud (skaleeritavad)

Lisab skaleeritavad topeltnurksulud koos kohahoidjaga nende vahel. Sama tulemuse annab left ldbracket <?> right rdbracket sisestamine konsooliaknasse. Sulgude suurust kohandatakse automaatselt.

Ikoon

Looksulud (skaleeritavad)

Lisab skaleeritavad looksulud koos kohahoidjaga nende vahel. Sama tulemuse annab left lbrace <?> right rbrace sisestamine konsooliaknasse. Sulgude suurust kohandatakse automaatselt.

Ikoon

Püstkriipsud (skaleeritavad)

Lisab skaleeritavad püstkriipsud koos kohahoidjaga nende vahel. Sama tulemuse annab left lline <?> right rline sisestamine konsooliaknasse. Sulgude suurust kohandatakse automaatselt.

Ikoon

Topeltpüstkriipsud (skaleeritavad)

Lisab skaleeritavad topeltpüstkriipsud koos kohahoidjaga nende vahel. Sama tulemuse annab left ldline <?> right rdline sisestamine konsooliaknasse. Sulgude suurust kohandatakse automaatselt.

Ikoon

Noolsulud (skaleeritavad)

Lisab skaleeritavad noolsulud koos kohahoidjaga nende vahel. Sama tulemuse annab left langle <?> right rangle sisestamine konsooliaknasse. Sulgude suurust kohandatakse automaatselt.

Ikoon

Tehtesulud (skaleeritavad)

Lisab skaleeritavad tehtesulud koos kohahoidjaga nende vahel. Sama tulemuse annab left langle <?> mline <?> right rangle sisestamine konsooliaknasse. Sulgude suurust kohandatakse automaatselt.

Ikoon

Ülemine looksulg (skaleeritav)

Lisab skaleeritava ülemise looksulu koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?> overbrace <?> sisestamine konsooliaknasse. Sulu suurust kohandatakse automaatselt.

Ikoon

Alumine looksulg (skaleeritav)

Lisab skaleeritava alumise looksulu koos kohahoidjaga. Sama tulemuse annab <?> underbrace <?> sisestamine konsooliaknasse. Sulu suurust kohandatakse automaatselt.

Alakriipsuga sulgude lisamiseks sisesta konsooliaknasse lfloor<?>rfloor.

Ülakriipsuga sulgude lisamiseks sisesta konsooliaknasse lceil<?>rceil.

Alakriipsuga skaleeritavate sulgude lisamiseks sisesta konsooliaknasse left lfloor<?>right rfloor.

Ülakriipsuga skaleeritavate sulgude lisamiseks sisesta konsooliaknasse left lceil<?>right rceil.

Nõuande ikoon

Sulud muutuvad automaatselt skaleeruvateks, kui sisestada sulu koodi ette left ja right, näiteks left(a over b right). Sulgude suurusi ja vahesid saab muuta dialoogis Vormindus - Vahed - Kategooria - Sulud, sisestades sinna soovitud protsentuaalsed väärtused. Kui märgistada ruut Kõik sulud skaleeritakse, rakenduvad muudatused kõikidele sulgudele valemis.


Kasutada võib ka üksikuid sulge. Selleks tuleb koodi ette sisestada tagurpidi kaldkriips \. Kui näiteks sisestada \[, ilmub vasak nurksulg ilma paariliseta. See on vajalik pööratud sulgude kasutamisel või intervallide koostamisel. Üksikuna saab kasutada ainult mitteskaleeruvaid sulge. Sulgude suuruse muutmiseks tuleb kasutada koodi size.

Ühekordsete sulgude näited

Püsiva suurusega sulgude kohta:

a = \{ \( \[ b newline

{} + c \] \) \ }

Skaleeritavate sulgude puhul tuleb sulu nimeks kirjutada none

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

Märkuse ikoon

Kood phantom (nähtamatu) kindlustab, et viimane sulg on õige suurusega.


Hoiatav ikoon

Valemi elementide vahele tuleb koodi kirjutamisel konsooliaknasse jätta tühikud. See aitab tagada valemi korrektset struktuuri.


Teave indeksite ja astendajate ning skaleerimise kohta aitab valemeid efektiivsemalt koostada. Täiendavat teavet sulgude kohta vaata peatükist Sulud ja rühmitamine.