Funktsioonid

Funktsiooni saab valida elementide paneeli alumises osas. Need funktsioonid on ära toodud ka konsooliakna kontekstimenüüs. Funktsioonid, mida elementide paneelil ei leidu, tuleb konsooliaknas käsitsi sisestada.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava konsooliaknas kontekstimenüü - vali Funktsioonid

Vali Vaade - Elemendid ning elementide paneelil vali loendikastist Funktsioonid.


Järgneb kõigi elementide paneelil saadaolevate funktsioonide loend. Funktsiooni nime kõrval leiduv ikoon näitab, et sellele pääseb juurde elementide paneeli (Vaade - Elemendid) või konsooliakna kontekstimenüü kaudu.

Funktsioonide nimekiri

Ikoon

Eksponentfunktsioon alusel e

Lisab eksponentfunktsiooni alusel e. Sama tulemuse annab func e^<?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Naturaallogaritm

Lisab naturaallogaritmi (logaritmi alusel e) koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab ln(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Eksponentfunktsioon

Lisab eksponentfunktsiooni koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab exp(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Logaritm

Lisab logaritmi (alusel 10) koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab log(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Aste

Lisab arvu x koos astendajaga y. Sama tulemuse annab <?>^{<?>} sisestamine konsooliaknasse. Märgi ^ võib asendada koodiga rsup või sup.

Ikoon

Siinus

Lisab siinuse koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab sin(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Koosinus

Lisab koosinuse koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab cos(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Tangens

Lisab tangensi koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab tan(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Kootangens

Lisab kootangensi koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab cot(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Hüperboolne siinus

Lisab hüperboolse siinuse koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab sinh(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Ruutjuur

Lisab ruutjuure märgi koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab sqrt(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Hüperboolne koosinus

Lisab hüperboolse koosinuse koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab cosh(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Hüperboolne tangens

Lisab hüperboolse tangensi koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab tanh(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Hüperboolne kootangens

Lisab hüperboolse kootangensi koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab coth(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

n astme juur

Lisab n astme juure sümboli koos kahe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab nroot n x sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Arkussiinus

Lisab arkussiinuse koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab arcsin(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Arkuskoosinus

Lisab arkuskoosinuse koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab arccos(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Arkustangens

Lisab arkustangensi koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab arctan(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Arkuskootangens

Lisab arkuskootangensi koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab arccot(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Absoluutväärtus

Lisab absoluutväärtuse sümboli koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab abs(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Areasiinus

Lisab areasiinuse koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab arsinh(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Areakoosinus

Lisab areakoosinuse koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab arcosh(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Areatangens

Lisab areatangensi koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab artanh(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Areakootangens

Lisab areakootangensi koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab arcoth(<?>) sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Faktoriaal

Lisab faktoriaali sümboli koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab fact <?> sisestamine konsooliaknasse.

Nõuande ikoon

Funktsioonile võib lisada ka astendaja või alaindeksi. Näiteks kood sin^2x annab tulemuse "siinus astmes 2x".


Hoiatav ikoon

Funktsioonide kirjutamisel konsooliaknasse käsitsi pea meeles, et paljud funktsioonid nõuavad tühikuid (näiteks abs 5=5, abs -3=3).