Operaatorid

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava konsooliaknas kontekstimenüü - vali Operaatorid

Vali Vaade - Elemendid ning elementide paneelil vali loendikastist Operaatorid.


Järgneb saadaolevate operaatorite täielik loend. Tehte nime kõrval leiduv ikoon näitab, et sellele pääseb juurde elementide paneeli (Vaade - Elemendid) või konsooliakna kontekstimenüü kaudu.

Operaatorid

Ikoon

Piirväärtus

Lisab piirväärtuse sümboli koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab lim <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Summa

Lisab summa sümboli koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab sum <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Korrutis

Lisab korrutise sümboli koos ühe kohahoidjaga. Võid sisestada ka prod <?> konsooliaknasse.

Ikoon

Kaaskorrutis

Lisab kaaskorrutise sümboli koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab coprod <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Ülemine ja alumine raja

Lisab vahemiku määrajad ülemine ja alumine raja koos kohahoidjatega integraali ja summa sümbolile. Sama tulemuse annab from{<?>} to{<?>} <?> sisestamine konsooliaknasse. Rajade määrajad saavad olla ainult koos vastavate tehtemärkidega. Rajad keskjoondatakse tehtemärgi suhtes selle kohal või all.

Ikoon

Integraal

Lisab integraali sümboli koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab int <?> sisestamine konsoooliaknasse.

Ikoon

Kahekordne integraal

Lisab kahekordse integraali sümboli koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab iint <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Kolmekordne integraal

Lisab kolmekordse integraali sümboli koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab iiint <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Alumine raja

Lisab vahemiku määraja alumine raja koos kohahoidjatega summa või integraali sümbolile. Võid sisestada ka from {<?>}<?> konsooliaknasse.

Ikoon

Ringintegraal

Lisab ringintegraali sümboli koos ühe kohahoidjaga. Võid sisestada ka lint <?> konsooliaknasse.

Ikoon

Kahekordne ringintegraal

Lisab kahekordse ringintegraali sümboli koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab llint <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Kolmekordne ringintegraal

Lisab kolmekordse ringintegraali sümboli koos ühe kohahoidjaga. Sama tulemuse annab lllint <?> sisestamine konsooliaknasse.

Ikoon

Ülemine raja

Lisab vahemiku määraja ülemine raja koos kohahoidjatega summa või integraali sümbolile. Võid sisestada ka to {<?>}<?> konsooliaknasse. Rajade määrajaid saab kasutada ainult koos vastavate tehetega.

Nõuande ikoon

Raja lisamiseks tehtemärgile (näiteks integraalile) klõpsa esmalt tehtele ja seejärel raja sümbolile. See meetod on kiirem, kui koodi kirjutamine konsoolile.


Käsk liminf lisab alumise raja koos ühe kohahoidjaga.

Käsk limsup lisab ülemise raja koos ühe kohahoidjaga.

Kui sisestada konsooliaknasse oper, saab LibreOffice Mathis lisada kasutaja määratud tehteid. See omadus võimaldab valemitesse lisada erimärke. Näiteks saab kirjutada oper %theta x. oper-koodi abil saab lisada ka märke, mis ei kuulu vaikimisi LibreOffice'i märgistikku. Koodi oper saab kasutada koos rajadega, näiteks oper %union from {i=1} to n x_{i}. Selles näites tähistab ühendi sümbolit selle nimi union. Paraku pole see eeldefineeritud sümbol. Sümboli defineerimiseks vali Tööriistad - Sümbolid, sealt sümbolite kogu Muud ja klõpsa nupul Redigeeri. Ilmuvas dialoogis vali sümbolite koguks jällegi Muud. Sisesta tekstikasti Sümbol sobiv nimi, näiteks "union" ja klõpsa ühendi sümbolil märgistikus. Klõpsa nupul Lisa ja siis nupul Sobib. Dialoogi Sümbolid sulgemiseks klõpsa Sulge. Ongi valmis ja nüüd saab kasutada ühendi sümbolit sisestades oper %union konsooliaknasse.

Nõuande ikoon

Rajasid saab joondada ka teisiti, kui need ei pea olema tehtemärgi kohal ja all keskjoondatud. Kasutada võib LibreOffice Mathi võimalusi üla- ja alaindeksite paigutamisel. Kui sisestada konsooliaknasse sum_a^b c, paigutatakse summa rajad märgi kõrvale paremale poole. Kui raja koosneb pikemast avaldisest, siis tuleb panna see rühmasulgudesse, näiteks sum_{i=1}^{2*n} b. Valemite importimisel vanematest versioonidest tehakse seda automaatselt. Märkidevahelise vahe muutmiseks vali Vormindus - Vahed - Kategooria - Indeksid või Vormindus - Vahed - Kategooria - Rajad. Täiendavat teavet indeksite kohta saab teistest Abi peatükkidest.


Hoiatav ikoon

Koodi kirjutamisel käsitsi konsooliaknasse pea meeles, et paljud tehted nõuavad tühikuid korrektse ülesehituse jaoks. See on eriti oluline siis, kui tehted sisestatakse mitte kohahoidjatega, vaid koos konkreetsete väärtustega, näiteks lim a_{n}=a.