Elemendid

See on nimekiri tehetest, funktsioonidest, sümbolitest ja vormindussätetest, mida on võimalik valemis kasutada.

Mõni näide näitab tehete ulatust.

Valikuaken on jagatud kaheks osaks. Klõps akna ülemises osas asuval sümbolil kuvab akna alaosas vastava alajaotuse teised sümbolid.

Samu funktsioone saab kasutada ka konsooliakna kontekstimenüü alammenüüde kaudu.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vaade - Elemendid


Unaarsed/binaarsed tehted

LibreOffice Mathi valemi koostamiseks saab valida mitmesuguseid unaarseid ja binaarseid tehteid. Unaarsed tehted mõjutavad ühte kohahoidjat. Binaarsed tehted ühendavad omavahel kaks kohahoidjat. Individuaalsed tehted on kuvatud elementide paneeli alumises osas. Nende tehete loendit (koos täiendavate tehetega) sisaldab ka konsooliakna kontekstimenüü. Kui vaja läheb sellist tehet, mida elementide paneelil ei ole, kasuta kontekstimenüüd või sisesta tehe otse konsooliaknasse.

Seosed

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Tehted hulkadega

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Funktsioonid

Funktsiooni saab valida elementide paneeli alumises osas. Need funktsioonid on ära toodud ka konsooliakna kontekstimenüüs. Funktsioonid, mida elementide paneelil ei leidu, tuleb konsooliaknas käsitsi sisestada.

Operaatorid

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Atribuudid

LibreOffice Mathi valemi struktuuri koostamiseks saab valida mitmesuguste atribuutide hulgast. Osa atribuute on kuvatud elementide paneeli alumises osas. Need atribuudid leiad ka konsooliakna kontekstimenüüst. Atribuudid, mis ei asu elementide paneelil ega kontekstimenüüs, tuleb konsooliaknas käsitsi sisestada.

Sulud

LibreOffice Mathi valemi struktuuri koostamiseks saab valida mitut tüüpi sulgude hulgast. Sulutüübid on kuvatud elementide paneeli alumises osas. Sulgude loendi leiad ka konsooliakna kontekstimenüüst. Kõik sulud, mis ei asu elementide paneelil ega kontekstimenüüs, võib konsooliaknas käsitsi sisestada.

Vormindus

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Muud sümbolid

Kuvab mitmesuguseid matemaatilisi sümboleid.

LibreOffice Math näited

Järgnevalt on toodud mõned LibreOffice Math'i valemite näited.

Valemeid selgitavad tabelid

See abiteksti jaotis sisaldab paljude LibreOffice Mathis saadaolevate tehete, funktsioonide, sümbolite ja vormindusfunktsioonide loendeid. Paljud kuvatud käsud saab sisestada nii elementide akna ikoonide kui ka konsooliakna kontekstimenüü kaudu.