Joonistusriba

Joonistusriba sisaldab sagedamini kasutatavaid redigeerimisvahendeid. Klõps nupu kõrval oleval noolel avab tööriistariba, mis sisaldab täiendavaid käske.

Joonistusriba on kasutatav ka tekstidokumendi või arvutustabeli puhul. Nähtavate ikoonide hulk võib vastavalt dokumenditüübile natuke erineda.

Valimine

Objekti valimiseks aktiivses slaidis tuleb klõpsata joonistusriba valiku nupul (valge nool) ning seejärel klõpsata objektil.

Mitme objekti valimisel tuleb hiirega klõpsamise ajal hoida all Shift-klahvi.

Teise objekti taga asuva objekti valimiseks tuleb all hoida klahvi ning seejärel klõpsata objektil. Virnas järgmise objekti valimiseks tuleb klahvi all hoides uuesti klõpsata. Tagasi pöördumiseks eelnevalt valitud objekti juurde tuleb all hoida klahve Shift + ning klõpsata objektil.

Teksti lisamiseks valitud objektile tuleb objektil teha topeltklõps ja sisestada või asetada tekst.

Valiku tühistamiseks võib klõpsata tühjale alale väljaspool objekti või kasutada klahvi Esc.

Topeltklõps tööriistal muudab selle kasutatavaks mitme toimingu jaoks. Tööriista valimisel tavalise klõpsuga pöördutakse pärast ülesande täimist tagasi viimase valiku juurde.

Selection

Allows you to select objects in the current document.

Ikoon

Selection

Ristkülik

Joonistab dokumenti vastavalt hiirega vedamisele täidetud ristküliku. Klõpsa kohal, kuhu soovid ristküliku üht nurka, ja vea hiirega soovitud suuruse saavutamiseni. Ruudu joonistamiseks tuleb all hoida klahvi Shift.

Ikoon

Rectangle

Ellips

Joonistab dokumenti vastavalt hiirega vedamisele täidetud ellipsi. Klõpsa kohal, kuhu soovid ellipsit paigutada, ja vea hiirega kuni soovitud suuruse saavutamiseni. Ringi joonistamiseks tuleb all hoida klahvi Shift.

Ikoon

Ellipse

Tekst

Määrab tekstikasti vastavalt hiirega vedamisele dokumendis. Klõpsa dokumendil ja sisesta või aseta tekst.

Ikoon

Text

Curve

The Curve icon on the Drawing bar opens the Lines toolbar, where you can add lines and shapes to the current slide.

Ikoon

Curve

Connectors

Ikoon

Connector

Open the Connectors toolbar, where you can add connectors to objects in the current slide. A connector is a line that joins objects, and remains attached when the objects are moved. If you copy an object with a connector, the connector is also copied.

Jooned ja nooled

Avab tööriistariba joonte ja noolte sisestamiseks.

3D Objects

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Ikoon

3D Objects

Põhikujundid

Avab põhikujundite tööriistariba, millelt saab dokumenti lisada kujundeid.

Ikoon

Põhikujundid

Sümbolkujundid

Avab sümbolkujundite tööriistariba, millelt saab dokumenti lisada kujundeid.

Ikoon

Sümbolkujundid

Nooled

Avab noolte tööriistariba, millelt saab dokumenti lisada kujundeid.

Ikoon

Plokknooled

Vooskeemid

Avab vooskeemide tööriistariba, millelt saab dokumenti lisada kujundeid.

Ikoon

Vooskeemid

Viiktekstid

Avab viiktekstide tööriistariba, millelt saab dokumenti lisada kujundeid.

Ikoon

Viiktekstid

Tähed ja lindid

Avab tähtede ja lintide tööriistariba, millelt saab dokumenti lisada kujundeid.

Ikoon

Tähed

Punktid

Võimaldab redigeerida joonistuse punkte.

Liimpunktid

Võimaldab redigeerida joonistuse liimpunkte.

Fontwork

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Ikoon

Ilukirja galerii

Failist

Inserts an image into the current document .

Ikoon

Pilt

Insert

Ikoon

Insert

Pööra

Selle tööriista abil pööratakse objekte.

Ikoon

Rotate

Alignment

Modifies the alignment of selected objects.

Ikoon

Alignment

Arrange

Changes the stacking order of a selected object.

Ikoon

Arrange

Ruumilisus sees/väljas

Lülitab valitud objektide ruumilised efektid sisse või välja.

Animation Pane

Assigns effects to selected objects.

Ikoon

Custom Animation

Interaktsioon

Defines how the selected object behaves when you click on it during a slide show.

Ikoon

Interaction