Including Spreadsheets in Slides

Arvutustabeli lahtrite lisamiseks Impressi slaididele ja ja Draw' lehtedele saab kasutada mitut meetodit:

 1. Loomuliku tabeli lisamine - võimaldab sisestada andmeid lahtritesse ja vormindada neid tööpaani sektsiooni Tabeli kujundus abil.

 2. Uue tabeli lisamine OLE-objektina või olemasoleva faili lisamine OLE-objektina - võimaldab määrata aktiivse lingi uusimatele arvutustabelisse salvestatud andmetele.

Loomuliku tabeli lisamine

 1. Mine Impressi slaidile või Draw' lehele, millele tahad tabelit lisada.

 2. Tabeli lisamiseks vali Lisa - Tabel või kasuta standardriba tabeli ikooni.

 3. Tee tabelil topeltklõps ja kirjuta või aseta andmed lahtritesse.

 4. Vali mõned lahtrid ja tee kontekstimenüü avamiseks paremklõps. Vali käsud lahtri sisu, näiteks fondi suuruse ja reavahe muutmiseks.

 5. Tabeli kontekstimenüü avamiseks tee tabeli äärisel paremklõps. Tabeli kontekstimenüü abil saab lisaks muudele käskudele sisestada tabeli nime ja kirjelduse ning jaotada ridu ja veerge ühtlaselt.

 6. Vali mõned lahtrid ja tee paremklõps kontekstimenüü avamiseks, mille abil saab lisaks muudele käskudele lisada ning kustutada veerge ja ridu.

  Ristkülikukujulise lahtrite ala valimiseks osuta ristküliku ühes nurga lahtrile, hoia all hiirenuppu, vea hiirega ristküliku teise nurka ja vabasta hiirenupp.

  Ühe lahtri valimiseks vii kursor lahtrile, hoia all hiirenuppu, vea hiirega järgmise lahtrini ja tagasi ning vabasta hiirenupp.

Inserting a new spreadsheet as an OLE object

You can add a blank LibreOffice Calc spreadsheet to a slide as an OLE object.

 1. Go to the slide where you want to insert the spreadsheet.

 2. Choose Insert - OLE- Object. Click Create new and select the LibreOffice Spreadsheet. Click OK. Click in the spreadsheet to enter your data.

 3. Slaidi vaatamiseks klõpsa väljaspool arvutustabelit.

To resize the spreadsheet without resizing the cells, double-click the spreadsheet, and then drag a corner handle. To resize the cells of the spreadsheet, click the spreadsheet, and then drag a corner handle.

Inserting a spreadsheet from a file

When you insert an existing spreadsheet into your slide, changes that are made to the original spreadsheet file are not updated on your slide. You can, however, make changes to the spreadsheet in your slide.

 1. Go to the slide where you want to insert the spreadsheet.

 2. Choose Insert - Object - OLE Object.

 3. Select Create from file, and click Search.

 4. Locate the file you want to insert, and then click OK.

  Faili lisamiseks lingina märgi ruut Linkimine failiga.

Märkuse ikoon

The entire spreadsheet is inserted into your slide. If you want to change the sheet that is displayed, double-click the spreadsheet, and then select a different sheet.


Format - Slide Layout

Insert - Object - OLE Object