Liimpunktide kasutamine

Impressis ja Draw's saab kaks kujundit ühendada joonega, mida nimetatakse konnektoriks. Kui joonistad kujundite vahele konnektori, ühendub konnektor iga kujundi liimpunktiga. Igal kujundil on mõned vaikimisi liimpunktid, mille asukoht sõltub konkreetsest kujundist. Kujundile võib lisada kohandatud liimpunkte ja ühendada konnektoreid nende kohandatud liimpunktidega.

Liimpunktide lisamiseks ja redigeerimiseks

  1. Kõigi elementide olemasolevate liimpunktide nähtavale toomiseks tee üht järgnevaist.

  2. Klõpsa liimpunktide tööriistariba ikoonil Lisa liimpunkt.

  3. Vali element slaidil, kuhu soovid lisada uut liimpunkti.

  4. Klõpsa kujundi sees, millele soovid lisada uut liimpunkti.

    Kui kujund on täidetud, siis võid klõpsata suvalises kohas kujundi sees. Kui kujund on täitmata, siis tuleb liimpunkti lisamiseks klõpsata piirjoonel. Kui liimpunkt on lisatud, siis saab selle lohistada teise kohta kujundi sees.

Nelja liimpunkti lisamise ikoonile järgneva ikooni abil saab valida, millised suunad on selle liimpunktiga ühendatud konnektori jaoks lubatud. Antud liimpunkti jaoks võib valida ühe või mitu suunda.

Kui suhtelise liimpunkti ikoon on aktiivne, siis liigutatakse objekti suuruse muutmisel liimpunkti nii, et see säilitab oma paiknemise objekti ääriste suhtes.

Kui suhtelise liimpunkti ikoon pole aktiivne, pole sellele järgnevad ikoonid enam hallid. Nende ikoonide abil saab määrata, kuhu objekti suuruse muutmisel liimpunkt paigutatakse.