Adding a Header or a Footer to All Slides

Every slide is based on a master slide. The text, pictures, tables, fields or other objects that you place on the master slide are visible as a background on all slides that are based on that master slide.

Juhteksemplarid on olemas slaidide ning märkmete ja jaotusmaterjali lehtede jaoks.

Eeldefineeritud päiste ja jaluste objektide lisamine

Igal juhteksemplari tüübil on eeldefineeritud alad kuupäeva, jaluse ja slaidinumbrite paigutamiseks.

Juhtvaatele lülitumisel saab neid alasid liigutada suvalisse kohta juhteksemplaril. Samuti saab neisse lisada täiendavat teksti ja muuta nende suurust. Alasisu valimisel saab vormindada teksti, näiteks muuta fondi suurust ja värvi.

Nõuande ikoon

A predefined Header Area is available only for notes and handouts. If you want a header on all slides, you can move the Footer Area on the master slide to the top.


Objects that you insert on a master slide are visible on all slides that are based on that master slide.

 1. Vali Lisamine - Päis ja jalus.

  Avaneb dialoog, millel on kaks kaarti: Slaidid ning Märkmed ja jaotusmaterjal, kuhu saab sisestada sisu eeldefineeritud aladele.

  Kuupäeva ja kellaaja ruut on vaikimisi märgitud, kuid vorminguks on määratud "Fikseeritud" ja teksti sisestamise kast on tühi, seega kuupäeva ja kellaaega slaididele ei kuvata.

  Jaluse märkeruut on vaikimisi märgitud, kuid teksti sisestamise kast on tühi, seega ei kuvata slaididel jalust.

  Slaidinumbri ruut on tühi, seega slaidinumbreid ei kuvata.

 2. Sisesta või vali sisu, mis peab olema nähtav kõikidel slaididel.

 3. If you want to change the position and formatting of the master objects, choose View - Master.

  You see the master slide with areas near the bottom. You can move the areas , and you can select the fields and apply some formatting. You can also enter some text here which will be shown next to the fields.

 4. Klõpsa kuupäeva alal ja nihuta kuupäeva ja kellaaja välja. Kuupäeva ja kellaaja vorminduse muutmiseks vali väli <kuupäev/kellaaeg> ja rakenda sellele soovitud vormindussätted. Sama võid teha ka jaluse ja slaidinumbri alaga.

Tekstiobjektide lisamine päise või jaluse objektidena

You can add a text object anywhere on the master slide.

 1. Choose View - Master Slide.

 2. On the Drawing bar, select the Text icon Icon.

 3. Drag in the master slide to draw a text object, and then type or paste your text.

 4. Choose View - Normal when you are finished.

Nõuande ikoon

Päisesse või jalusesse on võimalik lisada ka välju nagu kuupäev või leheküljenumber. Selleks vali Lisamine - Väljad.