Animating Objects in Presentation Slides

You can apply preset animation effects to objects on your slide.

To apply an animation effect to an object:

  1. On a slide in Normal view, select the object you want to animate.

  2. Choose Format - Animation, to open the Custom Animation pane in the Sidebar. Click on Add (+) button, and then select an animation effect.

  3. In the Custom Animation dialog, click a tab page to choose from a category of effects. Click an effect, then click OK.

To preview the animation, click the Play button.

Märkuse ikoon

Slaidipaanil ilmub ikoon nende slaidide eelvaate kõrvale, mille mõnel objektil on kohandatud animatsioon. Ettekandakuva abil slaidiseanssi näidates tähendab ikoon, et järgmisel slaidil on kohandatud animatsioon.


Liikumistrajektoori efekti rakendamiseks ja redigeerimiseks:

Animeeritud objekt võib liikuda mööda trajektoori. Võimalik on valida eeldefineeritud ja omaloodud trajektoore.

Kui valid "Kõver", "Hulknurk" või "Vabakäejoon", sulgub dialoog ja sa võid joonistada oma trajektoori. Kui joonis lõpetatakse ilma katkestamata, eemaldatakse loodud trajektoori joonis dokumendist ja lisatakse liikumistrajektooride hulka.

Liikumistrajektooride redigeerimine

Kui oma animatsiooni tööpaan on avatud, kuvatakse kõikide efektide liikumistrajektoore poolläbipaistvate objektidena aktiivsel slaidil. Kõik trajektoorid on kogu aeg nähtavad, seetõttu on lihtne luua järjestikuste trajektooridega animatsioone.

Trajektoori saab valida sellel klõpsates. Valitud trajektooril on pidemed ja seda saab liigutada ja suurendada nagu kujundit. Topeltklõps trajektooril viib punktide redigeerimise režiimi. Punktide redigeerimise režiimi saab siseneda ka käsuga Redigeerimine - Punktid või kiirklahviga F8.

To remove an animation effect from an object:

  1. On a slide in Normal view, select the object from which to remove the effect.

  2. Choose Slide Show - Custom Animation.

  3. Click Remove.