Allow Quick Editing

Kui see on lubatud, saab teksti redigeerida kohe pärast tekstiobjektil klõpsamist. Kui see pole lubatud, tuleb teksti redigeerimiseks teha topeltklõps.

Ikoon

Allow Quick Editing