Snap to Object Points

Määrab, kas graafilise objekti kontuur joondatakse lähima objekti punktidele.

See kehtib vaid siis, kui kursor või pildiobjekti kontuurjoon on tõmbevahemikus.

Ikoon

Snap to Object Points